Term of Service | About Us | Get in Touch
Super Promo Electronic & Gadgets
Home » Product » 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA

6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA

6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 12.59 US $ 9.06 28% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA are here :

6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA Image 2 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA Image 3 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA Image 4 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA Image 5 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA Image 5 - 6Pin Chạy PCI E PCI Express Nâng 1X Để 16X PCIE Adapter USB 3.0 Thẻ W/USB Nối Dài dây Cáp GPU Card Đồ Họa H3CA

Other Products :

US $9.06